STRAUTMANN

Производител на ремаркета за превозване на силажи (вкл. самонатоварващи), фуражо-раздаващи ремаркета с и без фреза за животновъдството, ремаркета за разхвърляне на оборска тор и смесители за зареждане на инсталации за биогаз