Партньорство на различни производители за автономна работа на полето

CLAAS, AgXeed и Amazone създават първата автономна група от много производители

CLAAS, AgXeed и Amazone засилиха сътрудничеството си в областта на високо автоматизираните и автономни селскостопански машини и работни процеси, като създадоха първата автономна група от много производители. 

3A – РАЗШИРЕНА АВТОМАТИЗАЦИЯ И АВТОНОМИЯ: Партньорство между различни производители и различни марки за повече ефективност

В много региони по света недостигът на квалифицирана работна ръка е основен фактор, движещ развитието на силно автоматизираните и автономни технологии в индустрията и селското стопанство. Целта не е да се заменят квалифицираните работници, а те да бъдат улеснени, особено при кратките прозорци на агромероприятията. Реколтата от зърно през 2023 г. в Централна и Северна Европа е добър пример: вършитбата, обработката на стърнищата, основната обработка на почвата и засяването на покривни култури и последващи култури трябваше да се извършват едновременно поради забавяне на жътвата, свързано с климатичните промени, във време, когато квалифицирани работници често липсваха. Новите технологии могат да управляват тези пикови натоварвания и да направят възможно в бъдеще постигането на оптимални резултати дори с по-малко опитен персонал.

По-нататъшната автоматизация на селскостопанските процеси обаче изисква още по-тясно сътрудничество между производителите на трактори и транспортни средства от една страна и приспособленията от друга. Като признание за това, CLAAS, AgXeed и Amazone обединиха усилията си, за да създадат 3A – Усъвършенствана автоматизация и автономия. Трите фирми ще работят заедно в областта на автоматизацията на процесите в земеделието – CLAAS и Amazone са миноритарни акционери в холандската компания AgXeed . Чрез създаването на 3A, компаниите ще интегрират по-тясно своите отделни области на експертиза и ще създадат допълнителни партньорства, за да позволят разработените технологии да бъдат разгърнати по-бързо и да достигнат до по-голямо приложение.

CLAAS, AgXeed и Amazone създадоха първата група за автономност и разкриват решения за силно автоматизирана и автономна работа на терен. Други производители се очаква да се присъединят към тях преди Агритехника 2023 .

Първоначални решения за селскостопанско приложение

Готовата за пазара технология, разработена от групата 3A, включва софтуер за проектиране и внедряване, който преди беше достъпен само за автономни полеви роботи, но сега може да се използва заедно с кутията AgXeed за управление на трактори и инвентар. В зависимост от изискванията и наличния хардуер, нивото на управление може да варира от силно автоматизирано до автономно. От планирането до внедряването и анализа, технологията облекчава работното натоварване както на мениджърите, така и на операторите и повишава ефективността на селскостопанските процеси.

„Понастоящем селскостопанските роботи действат главно в затворени системи с ограничени приложения и без възможност да могат да се използват паралелно или в комбинация с други превозни средства и приспособления“, обяснява екипът за разработка. „И тук идва иновативният подход на 3A: в рамките на партньорството си, ние разработихме технологията AgXeed box, която за първи път свързва трактори и инвентар към процеса на планиране и автономно внедряване, използвайки стандартизирания ISOBUS интерфейс. Чрез този интерфейс, инвентарите може да взаимодейства с полеви роботи AgBots и трактори, за да се даде възможност за автоматизирана или автономна оптимизация на процесите."

Първите продукти, разработени от 3A, са Amazone AutoTill за мулчиращи култиватори и CLAAS Autonomy connect, който включва целия процес на планиране и прилагане на обработка на почвата. Тези решения, които са тествани при полеви условия, са отправна точка за по-нататъшни приложения от различни производители, включващи всяка възможна комбинация от машини за работни процеси на полето.

Повече от просто планиране на задачи: планиране напред с реални параметри на машината

В допълнение към AB линиите и AB контурите за автоматично управление и оптимизиране на маршрута, днес може да се включи и карта на приложение. 3A отива една крачка напред и дава възможност за предварително планиране, специално проектирано за оптимизиране на процеса. Това включва началната и крайната точка на обработка, обръщане в края на полето и специфично за терена управление на инвентара. Предварителното планиране с реални параметри на машината – например функциите на на задния навес и работната хидравлика за регулиране на работната дълбочина и интензивност – прави възможно програмирането на динамични настройки на комбинацията от машини, за да се постигне желаното качество на работа. Досега затворените системи не са включвали нито планиране, нито надзор на инструментите и последващия процес на изпълнение, с изключение на количествата на приложение. Но с Autonomy connect, тракторите CLAAS свързани с инвентара, могат да извършват полеви работи с висока степен на автоматизация или дори автономно. В зависимост от степента на автоматизация, операторът може да изпълнява други задачи от кабината или дори на полето или в двора. Задачите се планират в познатата информационна система за управление на фермата на CLAAS (FMIS) или в портала AgXeed, където отдавна е възможно да се планират отсечки и карти на приложения за задачите.

Досега подходите за автоматизация на обработката на почвата бяха ограничени до комфортни функции. Autotill за култиватори Amazone непрекъснато сравнява данните за почвообработка с данните от тракторите, като по този начин поема отговорност за надзорните задачи на оператора.

CLAAS Autonomy connect, Amazone AutoTill и AgXeed AgBot предлагат изобилие от значителни предимства за потребителя:

  • Както тракторът, така и инвентара изпълняват всички операции точно както е планирал фермерът.
  • Функцията за планиране не само изчислява най-добрия възможен маршрут; тя също така гарантира, че комбинацията трактор-прикачен инвентар е оптимално конфигурирана. Това предотвратява работа с лошо качество и неефективност в резултат на неправилни настройки.
  • Първоначалният план формира основата за намаляване на натоварването през следващите години, тъй като тогава са необходими само сезонни корекции – например в зависимост от основната култура, последващата култура и ротацията.
  • Грешките от машинната комбинация се откриват от сензори и автоматично се коригират, за да се поддържа постоянно високо качество на процеса. Например, системата автоматично разпознава кога култиваторът е изложен на риск от запушване и съответно регулира работната дълбочина и скорост.
  • Отговорността за постигане на оптимални резултати вече не е единствено на оператора, което намалява напрежението върху него, особено по време на дългите работни дни.
  • Предварително планираните и оптимизирани за процеса комбинации машина-инвентар са по-енергийно ефективни и следователно по-рентабилни за работа.
  • Фермерите и висококвалифицираните оператори могат да изпълняват други по-важни оперативни задачи, докато се изпълнява планираната задача, тъй като вече не е необходим постоянен надзор. При неавтономните трактори технологията позволява и на по-малко квалифицирани или опитни оператори да постигнат оптимални резултати.

В момента се водят разговори с други производители на земеделска техника, които проявяват интерес да се присъединят към групата 3А и по този начин да имат активна роля в разширяването на обхвата на приложения.