РАПИД КБ ООД

Околовръстен път N: 143
София 1407
Телефон: 02/400-80-10
E-Mail: rapid.office@rapidkb.com

Управител: Пламен Богоев

Фирмено дело:  4303/1990 на СГС

Седалище и адрес на управление:

София 1407 

Околовръстен път 143

ЕИК: 010149117

ИН по ДДС: BG 010149117