Когато натиснете „Приемам“, ние поставяме бисквитки (включително и на трети страни), които не са технически необходими, за да Ви предложим едно удобно за използване онлайн съдържание, както и да подобрим нашите услуги, и да ги адаптираме още повече към Вашите интереси. Можете да оттеглите по всяко време Вашето съгласие за това тук. Технически необходими бисквитки поставяме дори и тогава, когато не натиснете „Приемам“.

За да проследи Вашето поведение като потребител, CLAAS използва и „Google Analytics“. Google обработва Вашите потребителски данни, за да предостави на CLAAS анонимни статистики относно поведението на потребителите. Google използва Вашите данни и за други свои цели (напр. създаване на профил) и обединява Вашите данни с данни от други източници. При необходимост Google съхранява Вашите данни извън Европейския съюз, напр. в САЩ, чрез Google LLC. Достъп до данните имат както Google, така също и държавни органи. 

Допълнителна информация ще намерите в нашата Декларация за поверителност.

приемам

Формуляр за контакти

Моля попълнете Вашите личи данни.
Тази информация се посочва доброволно и служи само и единствено за по-доброто обработване на Вашите въпроси.
Моля посочете Вашата дейност
* Задължително поле
Декларация за съгласие за защита на данни:
Използваме предоставените от Вас данни за целите на маркетинга на CLAAS KGaA mbH, набиране, анкетиране и информиране на заинтересовани лица. Информацията не се предоставя на трети лица. Последното не се отнася за доставчици на услуги, действащи по поръчение на CLAAS KGaA mbH, както и за външни лица или търговски организации на CLAAS и дружества от групата CLAAS. Допълнителна информация по темата "Защита на данни" ще намерите в едноименната рубрика на нашите Интернет страници.