Когато натиснете „Приемам“, ние поставяме бисквитки (включително и на трети страни), които не са технически необходими, за да Ви предложим едно удобно за използване онлайн съдържание, както и да подобрим нашите услуги, и да ги адаптираме още повече към Вашите интереси. Можете да оттеглите по всяко време Вашето съгласие за това тук. Технически необходими бисквитки поставяме дори и тогава, когато не натиснете „Приемам“.

За да проследи Вашето поведение като потребител, CLAAS използва и „Google Analytics“. Google обработва Вашите потребителски данни, за да предостави на CLAAS анонимни статистики относно поведението на потребителите. Google използва Вашите данни и за други свои цели (напр. създаване на профил) и обединява Вашите данни с данни от други източници. При необходимост Google съхранява Вашите данни извън Европейския съюз, напр. в САЩ, чрез Google LLC. Достъп до данните имат както Google, така също и държавни органи. 

Допълнителна информация ще намерите в нашата Декларация за поверителност.

приемам

CEMOS за трактори

Прави водачът още по-добър.

На пазара, CEMOS е уникална, самообучителна система за подпомагане на водача, която надеждно подпомага Вашите водачи.

CEMOS за трактори

Прави водачът още по-добър.

На пазара, CEMOS е уникална, самообучителна система за подпомагане на водача, която надеждно подпомага Вашите водачи.

CEMOS за трактори

CEMOS учи и обучава.

За да бъде работата бърза и ефективна, CEMOS се грижи за водача и му предлага помощ при настройването на трактора и инвентара. Това включва съвети по отношение на натоварването на двигателя, трансмисията, баластирането и налягането на гумите, съветника за настройка на плуга, както и диалоговите прозорци за оптимизация на инструментите за обработка на почвата. Така винаги сте на пътя с оптимална теглителна сила и щадене на почвата.

Фаза 1.

Подготовка в стопанския двор.

Въз основа на избрания инвентар и планираните работи на полето, още в селскостопанския двор CEMOS предлага на водача необходимото баластиране и оптималното налягане на гумите. Динамичната самообучаваща система събира допълнителни стойности от измерванията по време на работа и адаптира предложенията си за следващото приложение.

Фаза 2.

Базови настройки на полето.

Интегрираната база данни на CEMOS разяснява основните настройки на инвентара стъпка по стъпка с илюстрирани инструкции. Днес има и съветници за всички плугове. Други инвентари ще има в близко бъдеще. Те Ви предоставят ценна помощ при новите уреди в предприятието, с които Вашите водачи имат малък или никакъв опит.

Фаза 3.

Оптимизация по време на работа.

Диалоговият прозорец за оптимизация се стартира от водача на полето. CEMOS проверява всички основни настройки и дава предложения за целевите показатели „мощност” или „ефективност”, които водачът може да приеме или отхвърли. След всяка промяна на настройките, CEMOS сигнализира след контролно придвижване дали и колко са се подобрили добивът от площта и разходът на дизелово гориво.