Верижна ходова система TERRA TRAC

Щаденето на почвата означава по-високи добиви.

Голямата опорна повърхност на верижните ходови системи за зърнокомбайни, силажокомбайни и трактори щадят почвата. Тяхната малка транспортна ширина позволява движение по пътя със скорост до 40 км/ч.

Верижна ходова система TERRA TRAC

Щаденето на почвата означава по-високи добиви.

Голямата опорна повърхност на верижните ходови системи за зърнокомбайни, силажокомбайни и трактори щадят почвата. Тяхната малка транспортна ширина позволява движение по пътя със скорост до 40 км/ч.

Техниката

Силовата установка

Концепцията TERRA TRAC с патентована кинематика обединява надеждни, стабилни компоненти с усъвършенствана технология.

  • Задвижване с фрикционно включване: не се осъществява периодично задвижване чрез отделни зъбци, а непрекъснато задвижване чрез блокировка от фрикционен тип и цялата лента.
  • Големи ходови колела: големите ходови колела предотвратяват бързо потъване в почвата и гарантират по-добро излизане от колеята при екстремни условия. Освен това големият диаметър води до по-голяма контактна повърхност с шината и позволява ефективно предаване на мощността.
  • Хидропневматично окачване: интелигентната система на окачване обезпечава високо ниво на комфорт на водача и слабо натоварване на машината, като ходовите колела и опорните ролки са с отделно окачване. Това позволява скорости на движение до 40 км/ч и осезаемо по-добра стабилност на завоите.
  • Автоматично опъване на шината: стабилната шина се опъва чрез допълнителен хидравличен цилиндър. Това предотвратява буксуване. Опънът се контролира непрекъснато електронно. При спад в налягането водачът получава предупреждение от CEBIS.

Предимства.

Концепцията за задвижване на TERRA TRAC убеждава фермерите и арендаторите по света благодарение на следните показатели:

  • Голяма опорна повърхност при транспортна ширина в съответствие с Наредбата за допускане на транспортни средства за движение по пътищата (StVZO)
  • Предотвратяване на натиск върху почвата и запазване на почвената структура
  • По-малко съпротивление, по-слабо буксуване, по-нисък разход на гориво и по-голяма стабилност на склон благодарение на оптимизираната теглителна сила
  • По-висока сезонна производителност в резултат на по-продължителни периоди на експлоатация, дори и при тежки условия
  • По-равни, лесно отстраними с последващата обработка на почвата колеи
  • Удобно работно място на полето и по пътя дори и при високи скорости до 40 км/ч благодарение на верижната ходова система с пълно окачване

Тези предимства оказват въздействие върху ефективността на предприятията и крият огромен потенциал за пестене на средства. Запазването на добрата почвена структура е основна предпоставка за добри добиви. Чрез поддържането на едно добро агрегатно състояние на почвата може да се сведе до минимум дори и разходът на торове, тъй като здравата почва е в състояние да мобилизира по-добре наличните хранителни вещества отколкото уплътнената почва.

Освен това използването на верижната ходова система TERRA TRAC може да допринесе и до пестене на гориво. Последващата обработка на почвата може да се извършва с по-ниска потребност от теглителна сила, тъй като уплътненията са повърхностни в сравнение с тези при използване на други задвижващи системи от същия тегловен клас. Добрата тракция на верижната ходова система увеличава теглителната сила, а по този начин и производителността при същия разход.

Комплексен подход.

Предимствата на концепцията TERRA TRAC са налице и се доказват вече повече от 20 години при зърнокомбайните. За да се използва цялостния потенциал на системата, е важно да се подхожда комплексно към въпроса за щадене на почвата. За целта почвата трябва да се третира щадящо по време на цялата технологична верига, т. е. по време на всички работни дейности. Ето защо логичното следствие за CLAAS е да прехвърли тази концепция и на трактора, и на силажокомбайна, за да могат фермерите да използват и обработват устойчиво своето основно средство – почвата – от сеитбата до жътвата.