Верижна ходова система TERRA TRAC

Щаденето на почвата означава по-високи добиви.

Голямата опорна повърхност на верижните ходови системи за зърнокомбайни, силажокомбайни и трактори щадят почвата. Тяхната малка транспортна ширина позволява движение по пътя със скорост до 40 км/ч.

Верижна ходова система TERRA TRAC

Щаденето на почвата означава по-високи добиви.

Голямата опорна повърхност на верижните ходови системи за зърнокомбайни, силажокомбайни и трактори щадят почвата. Тяхната малка транспортна ширина позволява движение по пътя със скорост до 40 км/ч.

Верижни ходови системи TERRA TRAC

Спомагателна информация, тестове и отчети за опита.


Опит, придобит в практиката

На добра основа

"Базата за добра жътва е устойчивата и плодотворна почва. Всички мерки, свързани с отглеждането на растенията и агротехниката са безрезултатни без поддържането на почвата в оптимално състояние. В практиката трябва да се спазват точно кратки интервали от време за обработка на почвата, сеене и жътва – и то при възможно най-висока производителност на машините.

Нашата почва – едно ограничено благо

Почвата е най-важната база за производство на селското стопанство. Тя не може да се умножава. Така че необходимите за изхранването на нарастващото население на света повече реколти трябва да се добиват от наличните площи. Най-голямата трудност се състои в това да се съчетаят ефективност с устойчивост. Предприятията стават по-големи, интервалите от време за обработка и събиране на реколтата от площите стават все по-кратки. Същевременно машините стават все по-големи, по-производителни, а така също и все по-тежки. Последицата от това е уплътняването на почвата.

Почвата е нашето работно място

Уплътняването на почвата, което възниква чрез тракторите или жътвените машини, намаляват порите в почвата.

Последствие от това са липсата на кислород и опасността от застой на влага, както и намаляване на организмите в почвата. В последващите култури това се проявява чрез забавено развитие, по-нисък добив и по-лошо развита коренова система. Щетите, причинени в рамките само на една жътва, продължават с години. Естествено, нанесените поражения не са необратими. Дълбочинната обработка, засяването на междинни култури или внасянето на варовик в почвата водят до дългосрочно възстановяване на първоначалната производителност на обработваемата земя. Всичките тези мерки, обаче, струват пари. Не би ли било по-лесно тези вреди да не бъдат допуснати? Още при разработването на нашите машини ние от CLAAS обръщаме внимание на неблагоприятните влияния за почвата. Ние сме си поставили целта да съхраняваме и защитаваме най-ценния ресурс за всички фермери. Защото за нас също важи мотото: Почвата е нашето работно място.

TERRA TRAC на LEXION

Верижната ходова система TERRA TRAC при зърнокомбайна се е доказала през годините на над 20-годишна практика, като тя непрекъснато се усъвършенства, за да отговорим на високите изисквания на нашите клиенти. Днес почти една трета от всички зърнокомбайни LEXION и половината от хибридните машини LEXION са оборудвани със системата TERRA TRAC.

TERRA TRAC на JAGUAR

В допълнение към познатите предимства на верижните подови системи TERRA TRAC по отношение на щаденето на почвата и тракцията, CLAAS става първият производител на силажокомбайни, представящ оптимално решение чрез фабрично монтирана ходова система, която защитава почвата и тревната повърхност: новоразработената система TERRA TRAC за JAGUAR с интегрирана защита на синори.

TERRA TRAC на AXION

С модела AXION 900 с TERRA TRAC CLAAS представя първия полуверижен трактор с пълно окачване. Решаваща иновация е интегрирането на окачената ходова система TERRA TRAC. Ходовата система се базира на познатата технология, която понастоящем се използва при зърнокомбайните, но е разработена специално в съответствие с изискванията на трактора.