Верижна ходова система TERRA TRAC

Щаденето на почвата означава по-високи добиви.

Голямата опорна повърхност на верижните ходови системи за зърнокомбайни, силажокомбайни и трактори щадят почвата. Тяхната малка транспортна ширина позволява движение по пътя със скорост до 40 км/ч.

Верижна ходова система TERRA TRAC

Щаденето на почвата означава по-високи добиви.

Голямата опорна повърхност на верижните ходови системи за зърнокомбайни, силажокомбайни и трактори щадят почвата. Тяхната малка транспортна ширина позволява движение по пътя със скорост до 40 км/ч.

Вече убедени.

Уилям и Хари Бартън, Нотингамшир, Великобритания

„Имахме няколко влажни реколти и видяхме щетите, причинени от зърнокомбайна с големия хедър. Бяхме сигурни, че веригата би било правилното решение за целта – и то се оказа съвършено правилно. През този сезон валя много и нашата машина с TERRA TRAC беше единственият зърнокомбайн в околността, който беше в състояние да се движи по площите. Веригите се изплатиха само за една година. Оттогава ние сме въодушевени от тази концепция. Нашата цел е да съхраним почвата в нейното възможно най-добро състояние. Затова ние днес залагаме на Controlled Traffic. Верижните ходови системи, обаче, имат и други предимства: при маневриране на браздата зърнокомбайнът не трябва да намалява своята скорост, за да обърне, стабилността при движение е значително по-висока с вериги.“

 • За стопанството
  Уилям и Хари Бартън, Нотингамшир, Великобритания
  Обработвана земя: 1.415 ха
  Растениевъдство: зимна пшеница 425 ха, зимен ечемик 283 ха, рапица 283 ха, бакла или лятна бакла 212 ха, летен ечемик 105 ха, лятна пшеница 107 ха
  Почви: средно тежки и тежки глинести песъчливи почви
  Персонал: Уилям и Хари Бартън, трима служители на пълна заетост, двама помощници по време на жътвата
  Съвременен зърнокомбайн в действие: LEXION 780 TERRA TRAC

Александер Клюмпер, Биас, Германия

„Щаденето на почвата е било винаги много важно в нашето предприятие. Изборът на зърнокомбайн с TERRA TRAC беше просто едно логично следствие. Тъкмо сега системата Controlled Traffic и директният посев са от съществено значение. Една толкова голяма машина с гуми би упражнявала просто прекалено голям натиск с гумите или би била прекалено широка, което при нашите големи разстояния между стопанството и полето не би било много удобно. Воденето на хедъра е също феноменално благодарение на веригата и при подобна ширина от 12 м тя е просто задължителна. Зърнокомбайнът работи напълно спокойно при всяко темпо, дори грахът може да се вършее в изправено състояние.“

 • За стопанството
  Александер Клюмпер, Биас, Германия
  Обработвана земя: 760 ха
  Растениевъдство: ечемик, царевица, грах по 95 ха средно годишно, рапица 190 ха, пшеница 275 ха
  Почви: пясъчни до пясъчни глинести
  Работници: Александер Клюмпер, двама служители на пълна заетост, трима помощници по време на жътвата
  Съвременен зърнокомбайн в действие: LEXION 770 TERRA TRAC

Дейвид и Финли Ней, Пертшир,Великобритания

„С верижните ходови системи TERRA TRAC ние оставяме значително по-малки колеи и можем лесно да работим на наклонени терени, в които преди това имахме трудности с тракцията. Друго голямо предимство е малката транспортна ширина на пътя. За нас това е съществен фактор, тъй като работим в 25 стопанства в радиус от 29 км.“

 • За стопанството
  Дейвид и Финли Ней, Пертшир, Великобритания
  Обработвана земя: 2.630 ха
  Растениевъдство: зимна пшеница 880 ха, рапица 280 ха, зимен ечемик 170 ха, летен овес 330 ха, летен ечемик 100 ха, фуражно цвекло 45 ха, картофи 280 ха, грах 320 ха, останалата площ е заета с пасища и „екологични приоритетни площи“
  Почви: тежки глинести почви, леки пясъчни почви
  Персонал: Дейвид и Финли Хей, двама щатни служители, пет помощника
  Съвременен зърнокомбайн в действие: LEXION 780 TERRA TRAC

Роберт и Ед Салмон, Норфолк, Великобритания

„Добрата почвена структура е от първостепенен приоритет за нас. По-високият разход за верижната ходова система TERRA TRAC се изплати бързо, тъй като с нея ние имаме възможност да обработваме площите и при значително по-лоши условия, без да причиним щети на самата почва. Използването на машини с гуми с размер 900 при нашите тесни пътища би било просто невъзможно.

Благодарение на веригите се постигна още едно неочаквано подобрение, което доведе до повишаване на работната производителност. Те допринасят за по-голямата стабилност, а с това и за равномерното водене на приставката, което позволява по-висока скорост на движение на полето. А при движение по колеи изобщо не оставят следа.“

 • За стопанството
  Роберт и Ед Салмон, Норфолк, Великобритания
  Обработвана земя: 1 964 ха
  Растениевъдство: зимна пшеница 649 ха, зимен ечемик 209 ха, летен ечемик 99 ха, зелен боб 270 ха, размножение на тревни семена 46 ха, ленени семена 153 ха, рапица 361 ха, силажна царевица 42 ха, фуражна ръж 9 ха, пивоварна ръж 39 ха, захарно цвекло 30 ха, картофи и лук 58 ха
  Почви: предимно глинесто-песъчливи, участъци с леки песъчливи почви
  Персонал: Роберт и Ед Салмон, четири служители, допълнителни помощници по време на жътва
  Съвременен зърнокомбайн в действие: LEXION 780 TERRA TRAC