Верижна ходова система TERRA TRAC

Последователно усъвършенствана

Селското стопанство се променя. За да отговори на нарастващите изисквания на фермерите и арендаторите по отношение на добива от единица площ, гъвкавостта и по-малкия натиск върху почвата, CLAAS постоянно усъвършенства технологията TERRA TRAC.

Верижна ходова система TERRA TRAC

Последователно усъвършенствана

Селското стопанство се променя. За да отговори на нарастващите изисквания на фермерите и арендаторите по отношение на добива от единица площ, гъвкавостта и по-малкия натиск върху почвата, CLAAS постоянно усъвършенства технологията TERRA TRAC.

TERRA TRAC на JAGUAR

В допълнение към познатите предимства на верижните подови системи TERRA TRAC по отношение на щаденето на почвата и тракцията, CLAAS става първият производител на силажокомбайни, представящ оптимално решение чрез фабрично монтирана ходова система, която защитава почвата и тревната повърхност: новоразработената система TERRA TRAC за JAGUAR с интегрирана защита на синори. Машината предлага иновация: така наречената „защита на синори“ намалява зоната на контакт на веригите при маневрите за завиване на синора и по този начин щади тревната повърхност. В момента системата TERRA TRAC на JAGUAR все още е във фаза на обстойни полеви изпитвания. С въвеждането ще бъде възможно за първи път да се използват предимствата на верижната ходова система на силажокомбайна през цялата година и на всякакви площи:

  • Целогодишното използване без преустройство позволява висока степен на натоварване
  • Защита на синори чрез автоматично намаляване на зоната на контакт на веригата при завиване или при обръщане (по-малко триене)
  • Бързо придвижване при макс. транспортна ширина от 3 м (635 мм лента) със скорост до 40 км/ч
  • Експлоатационна сигурност при утежнени условия при висока тракция и слабо образуване на колеи
  • Дълъг жизнен цикъл на шината от нов тип с по-голям брой зъбци

Чрез слабото образуване на колеи се постига по-добра проходимост за цялата транспортна верига

Защита на синори: автоматично съкращаване на зоната на контакт на веригата при завой чрез притискане на опорните ролки

Добра достъпност: възможност за демонтаж на валците Corncracker странично, над ходовата система

С широката 635 мм шина външната ширина на JAGUAR достига 2,99 м

JAGUAR TERRA TRAC в първото изпитване.

Изследванията, проведени в Университета по приложни науки в Кил, доказват положителните ефекти по отношение на щаденето на почвата и по-специално на защитата на синорите. JAGUAR, оборудван с верижната ходова система TERRA TRAC, при движение по права линия сочи значително по-малко натоварване на почвата в сравнение с колесна машина с шини с размер 800/70 R 38 отпред и 620/70 R 30 отзад.

Изследвания на уплътняването бяха извършени и на синора. Беше изказано предположението, че натискът върху почвата при машини на гъсеничен ход с режим на маневриране в зоната на обръщане нараства чрез намаляване на зоната на контакт. Още с широката 635 мм шина резултатите са еднозначни: въпреки активирания режим за маневриране на синора натоварването на почвата е сравнимо със стойностите на колесна машина.

Анализирани бяха обаче не само уплътненията. Проучени бяха и увреждането на тревната повърхност и последващите насаждения. За целта бяха извършени бонитировки на насажденията по отношение на височината на поникване, дълбочината на колеята и уврежданията по тревната повърхност. Резултатът: JAGUAR с TERRA TRAC със защита на синора при обръщане с намалена опорна повърхност на гъсеничната лента и по-малки шини на задните колела постига почти също толкова добри стойности както при колесната машина и по този начин щади тревната покривка.

Защитата на синори заедно с редицата допълнителни предимства на концепцията на ходовата част, като щаденето на почвата, повишената тракция и транспортна ширина под 3 м (635 мм шина), бяха потвърдени в проучването, в резултат на което бе подобрена цялостната ефективност спрямо обичайните колесни машини.