PRECISION FARMING.

CROP SENSOR.

Чрез CROP SENSOR на Ваше разположение е инструмент за разпръскване на азотни торове, регулатори на растежа или средства за растителна защита при различни култури. Оптималното снабдяване с азот значително влияе на добива и качеството. Разпръсква се само необходимото количество и се щадят ресурсите.

AUTO MODE.

В режим AUTO, CROP SENSOR изцяло замества водача при калибрирането. Той автоматично изчислява средната стойност на материала и оптималния диапазон за регулиране при всички култури и мерки. Водачът само трябва да определи средното количество за прилагане и диапазон за регулиране.

AGROCOM MAP.

Какъв е добивът ми, от кои полета е и къде са площите с най-висок добив? Отговори на тези въпроси ще Ви дадат изготвените с AGROCOM MAP карти на добива.

Картиране на добива.

С помощта на данните от управлението на задачите, с Вашия LEXION или JAGUAR сте в състояние да направите картиране на добива. Сензорите в машината измерват добива и влажността на зърното. Едновременно CEBIS допълва географските координати с помощта на GPS сателита.

 
Download Center