CEMOS за трактори.

Може ли един трактор да направи своя водач по-добър? Германското земеделско дружество (DLG) го тества

CEMOS за трактори.

Може ли един трактор да направи своя водач по-добър? Германското земеделско дружество (DLG) го тества

Водачите, използващи CEMOS са без конкуренция.

Предимствата на CEMOS.

  • Намалява износването на гумите
  • По-слабо уплътняване на почвата благодарение на оптимално налягане в гумите
  • Намалени производствени разходи чрез покачващ се добив от единица площ
  • Използване на пълния потенциал на машината
  • По-малко износване на инвентара (асистент за работа с плуг)
  • Подобряване на CO2 емисиите на стопанството
Изпитана от независимата институция за изпитване Германското земеделско дружество (DLG), потвърдена и отличена със знака за качество „Одобрено от DLG“:
  • До 16,3% по-висок добив от единица площ (ha/h)
  • До 16,8% по-нисък разход на гориво (л/ха)
  • Осем от всеки десет участника в изпитването успяха да намалят разхода си на гориво и същевременно да повишат добива от единица площ

Интерактивна защита на почвата.

Първият сребърен медал отива при интегрирания анализ на риска от натиск върху почвата в самообучаващи системи за подпомагане на водача и оптимизиране на процесите за трактори CEMOS. Изчислението на натиска върху почвата се основава на научни изпитвания на полето и формули за изчисление, разработени от Berner Fachhochschule (BFH-HAFL) (Университета за приложни науки в Берн) в сътрудничество с изследователския институт Agroscope Reckenholz, Aarhus University (университета в Орхус) в Дания и University of Agricultural Sciences ( SLU) (Шведския университет по селскостопански науки).

Тези резултати бяха обобщени в проекта Terranimo® от университетите и институтите и са свободно достъпни за всеки като уеб базирано приложение. Положително оцененото от комисията по новостите допълнителното предимство на CEMOS се състои в това, че тези специализирани знания могат да бъдат интегрирани в самата селскостопанска машина, без да се налага водачът да трябва да прави каквито и да било допълнителни вписвания, тъй като те вече се използват за CEMOS. Водачът се информира чрез дисплей на терминала CEBIS дали при текущите почвени условия съществува риск от увреждане на почвата вследствие на натиска поради използваната от него комбинация трактор-прикачен инвентар. Ако са предприети настройки за оптимизиране, те се вливат директно в текущата оценка на риска на функцията.

DLG сертификация.

По време и след Agritechnica 2019 предизвикахме нашите клиенти и посетители на двубой срещу CEMOS за трактори: професионални водачи срещу професионална система – това бяха началните условия.

След обявяването на двубоя за CEMOS от голямата група кандидати бяха избрани 10 особено опитни фермери и водачи на трактори от 4 европейски държави. Двубоят за CEMOS се проведе след това през септември 2020 г. в едно стопансто в Източна Германия.

За обективните условия на изпитването се погрижи Георг Шухман от Центъра за изпитване на техника и експлоатационни материали към Германското земеделско дружество (DLG). Той измерваше по време на всеки изпитвателен пробег скоростта, разхода на гориво, добива от единица площ, работната дълбочина и качеството на работа. Под зоркия поглед на DLG водачите имаха възможност да покажат своя опит, както и системата за подпомагане на водача CEMOS да покаже своите силни страни – и да си осигурят знака за качество „одобрено от DLG“. По този начин Германското земеделско дружество (DLG) потвърждава ефективността на CEMOS по отношение на пестенето на гориво (до 16,8% по-нисък) и добива от единица площ при култиватори (до 16,3% по-висок). Осем от всеки десет участника в изпитването успяха да намалят разхода на гориво и същевременно да повишат добива от единица площ.

Официалният протокол от проведеното изпитване ще намерите тук


Система за подпомагане на водача

CEMOS се самообучава и тренира водача.

Самообучаващата се система CEMOS за подпомагане на водача е единствената система на пазара, която оптимизира както трактора, така и инвентари като култиватори и плугове. Тя помага на водача да за баластирането и настройка на налягането на гумите.


Хоф Визбил – клиент на CEMOS от самото начало.

Въодушевява шефове и водачи.

„CEMOS ме стимулира.“

„Забелязвате това в собствения си портфейл.“

„Работните тежести намаляха веднага.“