Водачите, използващи CEMOS са без конкуренция.

CEMOS AUTOMATIC е самообучаваща система за подпомагане на водача. Неговите автоматични функции подкрепят непрекъснато и активно Вас и Вашите водачи по време на работа. Въз основа на аграрно-икономическите целеви величини като качество на зърното, качество на овършаване, чистота, качество на сламата и пропускателната способност системата проверява датчиците и настройките на системата.

Водачите, използващи CEMOS са без конкуренция.

CEMOS AUTOMATIC е самообучаваща система за подпомагане на водача. Неговите автоматични функции подкрепят непрекъснато и активно Вас и Вашите водачи по време на работа. Въз основа на аграрно-икономическите целеви величини като качество на зърното, качество на овършаване, чистота, качество на сламата и пропускателната способност системата проверява датчиците и настройките на системата.

Индивидуално конфигуриране на CEMOS AUTOMATIC.

Водачът решава.

Вие задавате на системата Вашите изисквания по отношение на качеството на зърното и нивото на загуба. CEMOS AUTOMATIC извлича оптималното от машината по време на жътвата, за да изпълни прецизно Вашите критерии.

Съставете сами Вашия CEMOS.

Дали версия за начално ниво или пълна версия, конфигурирайте Вашата система CEMOS AUTOMATIC напълно индивидуално в зависимост от това кои функции имат смисъл за Вашите площи и за оптимизация на Вашите операции.

Автоматични фабрични настройки на рязане VARIO чрез CEMOS AUTO HEADER.

Вторият сребърен медал журито връчи за разширяване на света на CEMOS на зърнокомбайни LEXION със системата CEMOS AUTO HEADER. За да бъде улеснен водача по време на прибиране на реколтата, CLAAS разработи CEMOS AUTO HEADER – асистираща система, която автоматично адаптира настройките на хедера, като дължина на дъното вертикално, както и хоризонтално положение на мотовилото, към съответните условия на вършитба.

Управлението се основава на данни от измерване от лазерен датчик и данни за вибрации, регистрирани от датчика за височината на слоя в наклонената камера. Това води до равномерно зареждане на зърнокомбайна, което в крайна сметка подобрява резултата от вършитбата и позволява постоянна работа с максимална производителност.

Функциите на CEMOS AUTOMATIC.

CEMOS DIALOG Ви мотивира.

Системата за подпомагане на водача CEMOS DIALOG Ви направлява чрез запитване за оптималната машинна настройка. При потвърждение на предложенията, CEMOS DIALOG предприема настройките директно.

AUTO CROP FLOW разпознава върхови натоварвания.

AUTO CROP FLOW непрекъснато следи оборотите на вършачния механизъм, вторичния сепаратор и двигателя. Ако предварително зададената граница на приплъзване е превишена, системата инициира мерки, за да предотврати навлизането на повече материал в машината. Това предотвратява престои поради запушване, повреда или претоварване.

AUTO SLOPE почиства при движение по наклон.

Хълмистите полета са предизвикателство за очистването на зърното. При движение нагоре по хълма трябва да се намалят оборотите на вентилатора, а при спускане надолу по хълма съответно да се увеличат. AUTO SLOPE Ви улеснява, като управлява оборотите на вентилатора в зависимост от надлъжния наклон.

 • Вие увеличавате производителността и намалявате загубите на зърно по склона.
 • Ефективността на очистване остава винаги стабилна.
 • Потокът на материала при почистване се поддържа.

CRUISE PILOT регулира темпото.

Оптималната скорост на прибиране на реколтата повишава Вашата сезонна производителност. В зависимост от натоварването на двигателя, тя се регулира автоматично от CRUISE PILOT. При това можете да избирате между следните три стратегии:

 1. Максимална пропускателна способност с контрол на загубите: жънете винаги на границата на мощността на машината.
 2. Постоянна производителност: всички агрегати са постоянно натоварени, дори и при променливи условия.
 3. Темпомат: работите с постоянна скорост на жънене.

CEMOS AUTO CLEANING.

Чрез параметрите обороти на вентилатора, отвор на горното и долното сито CEMOS AUTO CLEANING автоматично регулира очистването. Системата непрекъснато тества различни настройки за оптимизиране на производителността на заден план. Ако параметри като добив, качество на зърното, пропускателна способност или влага бъдат променени, CEMOS AUTO CLEANING реагира незабавно.

CEMOS AUTO THRESHING.

Системата подобрява ефективността на вършачния механизъм и първичното сепариране. Тя регулира напълно автоматично разстоянието на вършачната контра и оборотите на вършачния барабан. На заден план се извършва сравнение на всички възможни настройки за оптимизация на производителността. Базата данни се осигурява от множеството датчици в машината.

CEMOS AUTO SEPARATION.

Зърнокомбайните CLAAS HYBRID постоянно оптимизират вторичното сепариране с помощта на CEMOS AUTO SEPARATION. Тя автоматично регулира наново оборотите на роторите и положението на роторните клапи веднага щом се появи промяна на жътвените условия. Незабелязано от водача, CEMOS AUTO SEPARATION проверява различни настройки на заден план и избира най-добрата.

Жътва в граничен режим.

CEMOS AUTOMATIC намира самостоятелно най-добрата настройка за всяко поле.

 • Вашите водачи са значително облекчени
 • Постигате по-висока производителност и максимална чистота на зърното
 • Горивната ефективност на Вашата машина се подобрява
 • Нямате прекъсване на работата в резултат на грешни настройки
 • Те намаляват ефективно разходите и усилията