Когато натиснете „Приемам“, ние поставяме бисквитки (включително и на трети страни), които не са технически необходими, за да Ви предложим едно удобно за използване онлайн съдържание, както и да подобрим нашите услуги, и да ги адаптираме още повече към Вашите интереси. Можете да оттеглите по всяко време Вашето съгласие за това тук. Технически необходими бисквитки поставяме дори и тогава, когато не натиснете „Приемам“.

За да проследи Вашето поведение като потребител, CLAAS използва и „Google Analytics“. Google обработва Вашите потребителски данни, за да предостави на CLAAS анонимни статистики относно поведението на потребителите. Google използва Вашите данни и за други свои цели (напр. създаване на профил) и обединява Вашите данни с данни от други източници. При необходимост Google съхранява Вашите данни извън Европейския съюз, напр. в САЩ, чрез Google LLC. Достъп до данните имат както Google, така също и държавни органи. 

Допълнителна информация ще намерите в нашата Декларация за поверителност.

приемам

Максимален MOVE.

Най-добро качество на фураж благодарение на оптимално нагаждане към терена.

Благодарение на своята свобода на вертикално движение в обхват от 1000 мм DISCO MOVE е в състояние да се нагажда бързо и оптимално към терена дори и при големи навесни системи на трактора, като по този начин обезпечава възможно най-чиста реколта – DISCO MOVE е Вашият партньор за максимална гъвкавост.

Максимален MOVE.

Най-добро качество на фураж благодарение на оптимално нагаждане към терена.

Благодарение на своята свобода на вертикално движение в обхват от 1000 мм DISCO MOVE е в състояние да се нагажда бързо и оптимално към терена дори и при големи навесни системи на трактора, като по този начин обезпечава възможно най-чиста реколта – DISCO MOVE е Вашият партньор за максимална гъвкавост.

НОВО: Косачки с предно навесване DISCO MOVE.

Мултифункционална навесна греда.

Уникалната навесна греда гарантира бързо и лесно окачване на косачката. Окачването е възможно или чрез навесната система на трактора, или чрез триъгълника за бърз монтаж.

За окачването и откачването не са необходими допълнителни подемни опори. Компактната конструкция на навесната греда Ви предлага свободна видимост напред.

Отлично нагаждане към терена благодарение на усъвършенствана кинематика.

DISCO MOVE се движи хоризонтално и вертикално, независимо от навесната система на трактора, и поема самостоятелно повдигането на косачката. Ниско разположената точка на въртене на гредата за малки неравности и MOVE кинематиката за големи неравности обезпечават идеално нагаждане към терена – при уникална свобода на вертикално движение в обхват от 1000 мм. Регулируемото по време на движение хидромеханично разтоварване ACTIVE FLOAT е включено серийно в навесната греда.

Челната и задната косачка се управляват едновременно.

DISCO MOVE е превъзходен партньор за косачката с голям работен захват DISCO. В зависимост от нейното оборудване косачката с предно навесване може да се управлява директно чрез хидравликата на косачката с голям работен захват. Наред с допълнителните функции за подобряване на качеството на работа, чрез автоматизираните процеси се улеснява работата и на водача.

Удобно манипулиране.

Устройство за регулиране, монтирано на косачката, показва от пръв поглед правилната височина на долните водачи. KENNFIXX® щекерите улесняват свързването и разединяването на хидравличните маркучи благодарение на ясното обозначаване чрез цвят и символика. В зависимост от оборудването на трактора клиентът може да избира сам страната за монтаж на хидравличните маркучи и на манометъра.

Всичко пред погледа.

Предлаганите като опция двойни огледала на гредата на косачката допринасят за безопасността на кръстовища с лоша видимост.

Косачки с предно навесванеРаботна ширина (м)Косачна гредаДисковеБърза смяна на ножовете
DISCO 3600 FRC/FC/F PROFIL/MOVE3,40MAX CUT8
DISCO 3200 FRC/FC/F PROFIL/MOVE3,00MAX CUT7
DISCO 3150 F3,00MAX CUT7

●  Серия     ○  Опция     –  Не се предлага

C = Палцов подготвител      RC = Ролков подготвител     Без добавка = Без подготвител      AUTOSWATHER = Лента за оформяне на откоси

Оборудването може да варира в отделните държави.

Косачки DISCO за предно навесване. Винаги най-отпред.

PROFIL – нагаждане към терена.

Косачната греда се води от терена, благодарение на кинематиката PROFIL. Така се получава оптимално триизмерно адаптиране на косачната греда към контура на почвата, независимо от положението на трактора.

ACTIVE FLOAT – регулиране за професионалисти.

С опцията ACTIVE FLOAT можете по всяко време от шофьорската седалка да адаптирате разтоварването на косачния механизъм към моментните условия.

Резултатите:

Чистият фураж и запазената тревна покривка, намаленият разход на гориво и минималното износване на косачната греда, са красноречиви сами по себе си.

Максимална ширина.

DISCO 3600 F / FC / FRC PROFIL са особено подходящи за трактори с широки гуми на предния мост. А работната им ширина от 3,40 м позволява максимално припокриване.

DISCO 3200 F / FC / FRC PROFIL.

С работна ширина от 3,00 м, DISCO 3200 PROFIL са подходящо допълнение към комбинация за косене, задна или прикачна косачка.

DISCO 3150 F.

Без конкуренция в съотношението цена-качество: DISCO 3150 F са ефективни и производителни. Компактни и монтирани близо до трактора, те идеално се адаптират към контура на терена. Опционално се предлага и системата за облекчаване ACTIVE FLOAT.