Remote Service

Пет години не плащате нищо.

Повече мощност, по-малко престои. CLAAS Ви предлага не само най-доброто сервизно обслужване. Получавате го преди всичко бързо и лесно. Машината информира Вашия сервизен партньор какво ѝ липсва, той реагира веднага.

Бърза помощ само за миг.

Интелигентно свързаните в мрежа машини на CLAAS информират автоматично сервизния партньор. Той може да получи достъп директно до специфичните данни и да реагира в най-кратно време. Когато пристигне на полето, той вече носи необходимите части. Поддръжката се осъществява също толкова лесно.

Вашите предимства:

  • Незабавно решение на проблема чрез доставка и монтаж на резервна част на локализираното място на експлоатация
  • Бързо изпълнение на техническото обслужване, след като машината изпрати съобщение за предстояща потребност от поддръжка на сервизния партньор

Remote Service е основният модул за свързването на Вашите машини в мрежа. Сега вече можете да го тествате безплатно в продължение на пет години. Разходите поема CLAAS вместо Вас. Достатъчно е Вашето съгласие.