Когато натиснете „Приемам“, ние поставяме бисквитки (включително и на трети страни), които не са технически необходими, за да Ви предложим едно удобно за използване онлайн съдържание, както и да подобрим нашите услуги, и да ги адаптираме още повече към Вашите интереси. Можете да оттеглите по всяко време Вашето съгласие за това тук. Технически необходими бисквитки поставяме дори и тогава, когато не натиснете „Приемам“.

За да проследи Вашето поведение като потребител, CLAAS използва и „Google Analytics“. Google обработва Вашите потребителски данни, за да предостави на CLAAS анонимни статистики относно поведението на потребителите. Google използва Вашите данни и за други свои цели (напр. създаване на профил) и обединява Вашите данни с данни от други източници. При необходимост Google съхранява Вашите данни извън Европейския съюз, напр. в САЩ, чрез Google LLC. Достъп до данните имат както Google, така също и държавни органи. 

Допълнителна информация ще намерите в нашата Декларация за поверителност.

приемам

Важно съобщение

Дистанционна форма на работа на РАПИД КБ за периода 16 март – 24 март 2020 г.

Уважаеми клиенти и партньори,  

Информираме Ви, че в периода 16 март – 24 март 2020 г. филиалите на РАПИД КБ в страната ще работят при ограничителен режим, поради преминаване към дистанционна форма на работа на служителите. Фирмата ще извършва обслужване на място само при спешни и неотложни случаи, свързани с извършване на ремонт и/или доставка на резервни части.

При всички останали случаи РАПИД КБ ще продължи обслужването на клиенти и работата с контрагенти чрез телефонна връзка и имейл.

Благодарим Ви за разбирането!

С Уважение,

Екипът на РАПИД КБ