FARWICK

Производител на техника за складови стопанства за съхранение на зърно – силози, сушилни, елеватори, редлери и др.