CEMOS за трактори

Може ли един трактор да направи своя водач по-добър? Германското земеделско дружество (DLG) го тества

CEMOS за трактори

Може ли един трактор да направи своя водач по-добър? Германското земеделско дружество (DLG) го тества

CEMOS за трактори

Прави добрите водачи още по-добри.

CLAAS обединява под името CEMOS всички системи, служещи за оптимизиране на машината. От няколко години CEMOS е водещата система за подпомагане на водача за зърнокомбайни CLAAS и сега вече се монтира и на трактори.

Какво е CEMOS?

CEMOS е Вашият експерт от CLAAS на борда, който Ви подпомага в ежедневната работа. Системата предлага стойности за настройка и по този начин подпомага водача за непрекъснато адаптиране на машината към експлоатационните условия. CEMOS намалява сложността на настройките и води по-бързо до оптимална синхронизация на машината.

Предимствата на CEMOS.

  • По-малко износване на гумите
  • По-малък натиск върху почвата благодарение на оптималното налягане в гумите
  • Намалени производствени разходи чрез покачващ се добив от единица площ
  • Използване на пълния потенциал на машината
  • По-малко износване на инвентара (асистент за работа с плуг)
  • Подобряване на балансирането на емисиите на CO2 на стопанството
Изпитана от независимата институция за изпитване DLG (Германско аграрно дружество), потвърдена и отличена със знака за качество „одобрено от DLG“:
  • До 16,3% по-висок добив от единица площ (ха/ч)
  • До 16,8% по-нисък разход на гориво (л/ха)
  • Осем от всеки десет участника в изпитването успяха да намалят разхода на гориво и същевременно да повишат добива от единица площ
CEMOS водачите са без конкуренция.

DLG сертификация

По време и след Agritechnica 2019 ние поканихме нашите клиенти и посетители на двубой срещу CEMOS за трактори: професионални водачи срещу професионална система – това бяха началните условия.

След обявяването на двубоя за CEMOS от голямата група кандидати бяха избрани 10 особено опитни фермери и водачи на трактори от 4 европейски държави. Двубоят за CEMOS се проведе след това през септември 2020 г. в едно от стопанствата в Източна Германия.

За обективните условия на изпитването се погрижи Георг Шухман от Центъра за изпитване на техника и експлоатационни материали към Германското земеделско дружество (DLG). Той измерваше по време на всеки изпитвателен пробег скоростта, разхода на гориво, добива от единица площ, работната дълбочина и качеството на работа. Под зоркия поглед на DLG водачите имаха възможност да покажат своя опит, както и системата за подпомагане на водача CEMOS да покаже своите силни страни – и да си осигурят знака за качество "одобрено от DLG". По този начин DLG потвърждава ефективността на CEMOS по отношение на пестенето на гориво (до 16,8% по-нисък) и добива от единица площ при култиватори (до 16,3% по-висок). Осем от всеки десет участника в изпитването успяха да намалят разхода на гориво и същевременно да повишат добива от единица площ

Официалният протокол от проведеното изпитване ще намерите тук


Система за подпомагане на водача

CEMOS се самообучава и обучава водача.

CEMOS е самообучителна система за подпомагане на водача. В качеството си на първа и единствена система на пазара, тя оптимизира както трактора, така и инвентара като култиватора и плуга. Помага на водача да координира баластирането и налягането в гумите.


Хоф Визбил – клиент на CEMOS от самото начало.

Въодушевява шефове и водачи.

„Мен лично CEMOS ме стимулира.“

„Забелязвам това в собствения си портфейл.“

„Експлоатационните разходи намаляха.“

CEMOS 120 секунди

#claaslive- CEMOS за трактори Agritechnica 2019

Човекът или машината!

Срещу CEMOS за трактори се изправиха нашите най-добри водачи, а резултатът беше неочакван и за двете страни.