Когато натиснете „Приемам“, ние поставяме бисквитки (включително и на трети страни), които не са технически необходими, за да Ви предложим едно удобно за използване онлайн съдържание, както и да подобрим нашите услуги, и да ги адаптираме още повече към Вашите интереси. Можете да оттеглите по всяко време Вашето съгласие за това тук. Технически необходими бисквитки поставяме дори и тогава, когато не натиснете „Приемам“.

За да проследи Вашето поведение като потребител, CLAAS използва и „Google Analytics“. Google обработва Вашите потребителски данни, за да предостави на CLAAS анонимни статистики относно поведението на потребителите. Google използва Вашите данни и за други свои цели (напр. създаване на профил) и обединява Вашите данни с данни от други източници. При необходимост Google съхранява Вашите данни извън Европейския съюз, напр. в САЩ, чрез Google LLC. Достъп до данните имат както Google, така също и държавни органи. 

Допълнителна информация ще намерите в нашата Декларация за поверителност.

приемам

CARGOS 760–740

Транспортното ремарке CARGOS 700.

CARGOS 700 се предлага с товарен обем 48,5, 42,5 или 36,5 м3.

CARGOS 760–740

Транспортното ремарке CARGOS 700.

CARGOS 700 се предлага с товарен обем 48,5, 42,5 или 36,5 м3.

Транспортното ремарке CARGOS 700.

Всичко от един производител.

CLAAS е единственият производител, предлагащ едновременно всички продукти за веригата на раздробяване, включително и обслужващ терминал, и различни електронни решения за ефективно използване на целия машинен парк.

Товарен обем.

CARGOS 700 се предлага с товарен обем 48,5, 42,5 или 36,5 м3. Опционално предлагащите се приставки за бордовата стена повишават капацитета чрез висока надстройка от 20–30 см с до 2,5 т.

Характеристики на CARGOS.

Двустранното задвижване на стържещото дъно, уникалната ходова част на CLAAS или опционалното електронно-хидравлично принудително управление са възприети от комбинираното ремарке CARGOS, заедно с други компоненти.

НОВО: CARGOS 700 Komfort.

CARGOS 700 Komfort с работната хидравлика Load Sensing е съвместим с ISOBUS и опционално може да се оборудва с допълнителни устройства като напр. управление на осветлението, индикация на теглото и електронно-хидравлично принудително управление.

CARGOS 760CARGOS 750CARGOS 740
Товарен обемм348,5-51242,5-44,5236,5-38,52

2 С приставка за бордовата стена

CARGOS 700 Komfort с комфортно оборудване:

Работна хидравлика Load Sensing и поради това напълно съвместим с ISOBUS

Обслужване чрез OPERATOR или терминал, съвместим с ISOBUS (напр. COMMUNICATOR II или EASY on board)

Опционално управление на осветлението, индикация на теглото, електронно-хидравлично принудително управление и допълнителна ос за хидравлични тридемни шасита