Обслужващ терминал ISOBUS.

Приложение EASY on board.

С приложението EASY on board всички приставки, съвместими с ISOBUS, могат да се управляват от таблет (iPad 4). Допълнително могат да бъдат зададени още функционални клавиши (спомагателни устройства), както във всеки друг ISOBUS терминал. Обслужването на таблета е не само удобно, но и надеждно. Предоставеният USB интерфейс дава възможност за бързо и сигурно електрозахранване на таблета за по-продължителна работа. Чрез обслужването с таблет се повишава прегледността в кабината.

COMMUNICATOR.

Терминалът COMMUNICATOR притежава 5,7" цветен дисплей. Това съответства на стандарта ISO-UT, така че съвместимите с ISOBUS уреди удобно да се управляват с COMMUNICATOR. Разбира се, могат да се зададат функционални клавиши (спомагателни устройства).

Терминал S10.

Терминалът S10 предлага широк набор от функции, който повишава комфорта в кабината, напр. GPS управление и образ от камерата. S10 вече е и напълно съвместим с ISOBUS. ISO UT служи за обслужване на прикачения инвентар, ISO TC-BAS и ISO TC-GEO поемат управлението на задачите, а ISO SC отговаря за включването и изключването на секции (Section Control).

НОВО: Функции ISOBUS.

Управлявайте своя прикачен инвентар ISOBUS чрез терминала S10.

Това вече е възможно с новите ISOBUS функции на S10. Един терминал, различни възможности за употреба.

 
Download Center