Когато натиснете „Приемам“, ние поставяме бисквитки (включително и на трети страни), които не са технически необходими, за да Ви предложим едно удобно за използване онлайн съдържание, както и да подобрим нашите услуги, и да ги адаптираме още повече към Вашите интереси. Можете да оттеглите по всяко време Вашето съгласие за това тук. Технически необходими бисквитки поставяме дори и тогава, когато не натиснете „Приемам“.

За да проследи Вашето поведение като потребител, CLAAS използва и „Google Analytics“. Google обработва Вашите потребителски данни, за да предостави на CLAAS анонимни статистики относно поведението на потребителите. Google използва Вашите данни и за други свои цели (напр. създаване на профил) и обединява Вашите данни с данни от други източници. При необходимост Google съхранява Вашите данни извън Европейския съюз, напр. в САЩ, чрез Google LLC. Достъп до данните имат както Google, така също и държавни органи. 

Допълнителна информация ще намерите в нашата Декларация за поверителност.

приемам

Машини, свързани в мрежа.

Жънете време. Пестете пари.

Ние вярваме, че сега бихте могли да получите много повече от когато и да било от своите машини CLAAS. Габаритите и производителността не са всичко. Ние считаме, че интелигентността е съществен фактор за по-високата ефективност.

Поради това ние свързваме нашите машини в мрежа.

Машини, свързани в мрежа.

Жънете време. Пестете пари.

Ние вярваме, че сега бихте могли да получите много повече от когато и да било от своите машини CLAAS. Габаритите и производителността не са всичко. Ние считаме, че интелигентността е съществен фактор за по-високата ефективност.

Поради това ние свързваме нашите машини в мрежа.

Машини, свързани в мрежа.

CLAAS Ви предлага различни модули, които бихте могли да комбинирате изцяло в съответствие с Вашите потребности.

REMOTE SERVICE.

Бързо решаване на проблемите.

  • Машината разпознава повреда и информира водача
  • Машината изпраща съобщение за грешка към сервизния партньор
  • Сервизният партньор идентифицира грешката дистанционно

Вашето предимство: незабавно решение на проблема чрез доставка и монтаж на резервна част на локализираното място на експлоатация.

Проактивно планиране на поддръжката.

  • Машината изпраща съобщение за предстояща потребност от поддръжка на сервизния партньор
  • Сервизният партньор изпраща предложение за дата на извършване на поддръжката
  • Сервизният партньор поръчва предварително на CLAAS ОРИГИНАЛНИ експлоатационни материали съгласно обхвата на поддръжката

Вашето предимство: бързо изпълнение на поддръжката.

TELEMATICS.

TELEMATICS представлява цифрова система за пренос на данни, с която периодично се извикват и документират работни данни, маршрути и данни за реколтата от съответните зърнокомбайни, силажокомбайни, трактори. Всички данни се изпращат по мобилна радиовръзка от машините към сървъра, където се обработват и съхраняват. От сървъра те могат да се извикват и анализират по интернет и от персонален компютър на стопанството, лаптоп или смартфон в реално време или впоследствие в портала TELEMATICS, както и да се експортират във всички разпространени програми за управление на земеделски стопанства за допълнителна обработка.

Автоматична документация.

Най-удобният начин за документиране е използването на „автоматичната документация“. Този модул Ви спестява много работа и едновременно подобрява  сигурността при работа с данните. След като сте задали вече веднъж границите на участъка в TELEMATICS, системата сама разпознава на кой участък се намира в момента машината и изготвя на база на границите на участъка и очертаните маршрути за всяка заявка отговаряща на участъка документация.

Поръчайте сега

Приложението за мобилно използване.

За да можете да използвате TELEMATICS и когато сте на път, CLAAS предлага мобилно приложение за операционни системи iOS и Android. Това приложение следва същата философия на обслужване, както и портала TELEMATICS и Ви води чрез последователността от стъпки „информиране, анализиране, оптимизиране“ през модерното управление на парка. Интегрирана функция за навигация освен това посочва най-кратките пътища до различните машини. Наред с данните на машината ползвателят на приложението може да преглежда и обобщенията и статуса на „автоматичната документация“. Това представлява, особено за мобилния ръководител, възможност за лесно проследяване на напредъка на работния процес.

Предимства:

  • Лесно и интуитивно – винаги и навсякъде
  • Без допълнителни разходи
  • Важна информация за работния процес
  • Бързо и прегледно документиране на работите и дейностите

Свали за iOS     Свали за Android

TELEMATICS ON IMPLEMENT (TONI).

С TONI събирате не само всички данни, свързани с трактора, но и получавате всички машинни данни на инвентара. Тази техника не се ограничава само до машините на CLAAS – инвентарът от други производители също се подготвя за работа с TONI.

FLEET VIEW.

Приложението информира текущо всички водачи от дадена логистична верига относно позициите или нивото на запълване на бункера със зърно на машини за прибиране на реколтата и координацията на извозващите я машини.

Времената на престой и излишните курсове се избягват. По този начин се използва пълният капацитет на машините за прибиране на реколтата, пестят се разходи в резултат на намаления разход на гориво и се намалява неблагоприятното въздействие върху почвата. Данните, изпращани на смартфон или таблет от LEXION, TUCANO или JAGUAR, позволяват изключително увеличаване на ефективността на полевата логистика. Приложението FLEET VIEW на CLAAS снижава натоварването за водача, което е особено осезаемо през дълги работни дни.

Свали за iOS