Когато натиснете „Приемам“, ние поставяме бисквитки (включително и на трети страни), които не са технически необходими, за да Ви предложим едно удобно за използване онлайн съдържание, както и да подобрим нашите услуги, и да ги адаптираме още повече към Вашите интереси. Можете да оттеглите по всяко време Вашето съгласие за това тук. Технически необходими бисквитки поставяме дори и тогава, когато не натиснете „Приемам“.

За да проследи Вашето поведение като потребител, CLAAS използва и „Google Analytics“. Google обработва Вашите потребителски данни, за да предостави на CLAAS анонимни статистики относно поведението на потребителите. Google използва Вашите данни и за други свои цели (напр. създаване на профил) и обединява Вашите данни с данни от други източници. При необходимост Google съхранява Вашите данни извън Европейския съюз, напр. в САЩ, чрез Google LLC. Достъп до данните имат както Google, така също и държавни органи. 

Допълнителна информация ще намерите в нашата Декларация за поверителност.

приемам

Допълнително оборудване за терминали

Винаги правилният избор.

Допълнително оборудване за терминали

Винаги правилният избор.

Терминалите CLAAS.

Винаги правилният избор.

Поради концепцията като чист сервоусилвател на кормилното управление, терминалът COPILOT може да се използва само за GPS COPILOT. За разлика от двата терминала S7 и S10, които могат да се използват като чист сервоусилвател на кормилното управление и при ръчно управление при GPS COPILOT и за двете различни автоматични системи за управление GPS PILOT FLEX и GPS PILOT.

Терминал S10.

Терминалът S10 предлага широк набор от функции, който повишава комфорта в кабината, напр. GPS управление и образ от камерата. S10 вече е и напълно съвместим с ISOBUS. ISO UT служи за обслужване на прикачения инвентар, ISO TC-BAS и ISO TC-GEO поемат управлението на задачите, а ISO SC отговаря за включването и изключването на секции (Section Control).

Терминал S7.

С основния терминал S7 сте в крак с най-новите технически постижения, когато желаете да използвате терминала си изключително за обслужване на паралелното водене или автоматично управление. Оборудван със сензорен екран 7" с висока резолюция, S7 изпълнява всички функции, които са включени и в предходния терминал S3.

Към оборудването спадат освен това система за управление на референтните линии и USB интерфейс, както и системата за управление на данните и бърз обмен със софтуерните пакети AGROCOM NET и AGROCOM MAP.

В базовото оборудване S7 работи с коригиращия сигнал EGNOS. Като опция на Ваше разположение са и сигналите OMNISTAR, BASELINE HD или RTK. GLONASS сателитите могат също да се активират. При превключване на коригиращия сигнал вече не се изисква преустройство на антената, тъй като в S7 е вграден фабрично двучестотен приемник за различните сигнали.

Приложение EASY on board.

С приложението EASY on board всички приставки, съвместими с ISOBUS, могат да се управляват от таблет (iPad 4). Допълнително могат да бъдат зададени още функционални клавиши (спомагателни устройства), както във всеки друг ISOBUS терминал. Обслужването на таблета е не само удобно, но и надеждно. Предоставеният USB интерфейс дава възможност за бързо и сигурно електрозахранване на таблета за по-продължителна работа. Чрез обслужването с таблет се повишава прегледността в кабината.

Свали за iOS

COMMUNICATOR.

Терминалът COMMUNICATOR притежава 5,7" цветен дисплей. Това съответства на стандарта ISO-UT, така че съвместимите с ISOBUS уреди удобно да се управляват с COMMUNICATOR. Разбира се, могат да се зададат функционални клавиши (спомагателни устройства).