Допълнително оборудване за GPS системи за управление

Там, където са необходими. Направо на полето.

Дори добър водач не винаги може да държи всичко под око.

Допълнително оборудване за GPS системи за управление

Там, където са необходими. Направо на полето.

Дори добър водач не винаги може да държи всичко под око.

Допълнително оборудване за GPS системи за управление.

Класификация на системите за управление:

 • Напълно автоматична: GPS PILOT, активно управление на управляващата хидравлика
 • Поддържаща: GPS PILOT FLEX, електрически волан за паралелни движения
 • Ръчна: GPS COPILOT, оптично паралелно водене за водача

Автоматични системи.

 • Активна намеса в управляващата хидравлика на превозното средство
 • CLAAS предлага коригиращ сигнал за всички изисквания за точност
 • Предлагат максимален комфорт на движение и точност
 • Терминалът на системата за управление и навигационния компютър могат да бъдат гъвкаво използвани на няколко машини
 • Свързан с машината посредством фиксиран монтаж на техниката на управляващи вентили в машината

Предимства:

 • Постоянна висока точност при всички скорости
 • 25 км/ч до 400 м/ч (в зависимост от модела)
 • Идеален и за стопанства, които отглеждат специални култури

GPS PILOT с терминал S10.

GPS PILOT надеждно води машината по паралелни прави линии, използвайки сателитен сигнал. Системата гарантира ползването на цялата работна ширина и намалява застъпването. Така се постига по-високо качество на работа при намалено експлоатационно време, независимо от метеорологичните условия и осветлението. GPS PILOT се управлява чрез терминала S10 и терминала S7.

AUTO TURN.

Функцията AUTO TURN дава възможност за автоматично завиване на бразда. По-бързо попадате в избраната колея, избягвате застъпвания и можете изцяло да се концентрирате върху настройките на уредите. С виртуалната траектория на завоя при S10, AUTO TURN става дори още по-удобна.

Системи за подпомагане при управление.

 • Въвеждане в автоматично управление
 • Системите за подпомагане при управление участват активно в управлението
 • Възможност за гъвкаво използване на електрическия волан на няколко машини
 • CLAAS предлага коригиращ сигнал за всички изисквания за точност
 • Без намеса в хидравликата
 • Автомобилът се направлява автоматично по паралелни бразди
 • Всички функции на GPS PILOT

При CLAAS: GPS PILOT FLEX

GPS PILOT FLEX.

Автоматичният волан GPS PILOT FLEX може лесно да се разменя между различните машини. По време на жътва той може да се използва при зърнокомбайн или силажокомбайн, а след това да се използва при трактор. По-старите машини на CLAAS или на други производители също могат да се оборудват с GPS PILOT FLEX.

Ръчни системи.

GPS COPILOT.

Базовият модел с множество функции.

 • Паралелно водене посредством светеща полоса или LED индикация
 • Индикация показва ъгъла на завиване, който следва да се направи
 • Посоката на движение се коригира
 • Прецизността зависи от индикацията и уменията на водача
 • Идеален за работа без колеи (тороразпръсквачки, използване на хербициди)

Идеален за:

 • Основна обработка на почвата
 • Торене
 • Разпръскване на течен тор
 • Разпръскване на оборски тор
 • Разпръскване на варовик
 • Всички дейности без ориентир (колеи)

GPS COPILOT.

С GPS COPILOT, базовият модел при системите за управление с помощта на сателит, CLAAS предлага повече функционалност.

Водачът управлява и насочва машината по успоредни линии и извит контур с помощта на безплатния сателитен сигнал EGNOS с GPS точност от +/–15 до 30 см.

Системата помага за осигуряване на оползотворяването на цялата работна ширина и дава възможност за намаляване на застъпването. По този начин се достига по-високо качество на работа при по-кратко време за изпълнение, дори при намалена светлина или усложнени климатични условия.