12,6% ръст в оборота на Amazone

Оборотът на Amazone достигна 457 милиона евро

През финансовата 2017-та година фирмената група Amazone се разрасна. Така консолидираният общ оборот, при който не се взема предвид търговският оборот, се увеличи до 457 милиона евро. Това е нов рекорд в историята на компанията. В сравнение с предходната година (406 милиона евро) това съответства на 12,6% ръст в оборота.

За радост търсенето на нови машини се увеличи равномерно във всички области на компетентност на Amazone. Оборотът при продуктите за почвообработка и растителна защита отбеляза развитие над средното ниво. С дял на износа от около 80% се наблюдава значително увеличение на продажбите, по-специално на пазарите в Полша, Румъния, Украйна, Казахстан, Южна Африка и Беларус. Положително развитие на оборота бе регистрирано освен това и във важните пазари в Германия и Австрия. По-добро развитие, отколкото се очакваше първоначално за 2017 година, бе отчетено при продажбите във Франция.

 

Общо около 1 850 служители са работили в Amazone през 2017 година, от които 130 стажанти. Компанията инвестира повече от 7% от оборота в научноизследователска и развойна дейност. Инвестициите в имоти, машини и съоръжения възлизат на повече от 15 милиона евро.

 

Успех чрез иновации

Управителите на Amazone Кристиан Драйер и д-р Юстус Драйер считат, че компанията е поела стабилен и успешен курс: "Отличните резултати за 2017 година показват, че нашите иновации, както и допълнително повишената ангажираност на много от пазарите, дават своите плодове. Заедно с нашите дистрибутори, които отново свършиха отлична работа, ние сме много добре позиционирани като специалисти по интелигентно растениевъдство. В световен мащаб се търсят иновативни машини и технологии, които да са не само по-мощни, но и да работят още по-прецизно и да предлагат още по-голям комфорт на обслужване. Тук ние с нашата програма за различни по големина предприятия предлагаме оптималната техника на земеделските производители, както и на доставчиците на селскостопански услуги."

 

Разширяване на мрежата от заводи

Най-важното събитие във връзка с разширяването на мрежата от заводи на Amazone бе стартирането на първите нови сгради в новосъздадената локация Брамше през август 2017 година. Понастоящем на площ от общо 24 хектара Amazone изгражда на първи етап монтажни и складови халета с обща площ от 16 000 м² и административна сграда. Инвестиционният обем на този строителен проект е в размер на около 16 милиона евро. В бъдеще в новите халета ще се извършва крайният монтаж на прикачните пръскачки Amazone UX.

 

През април 2017 година в завода в Худе-Алтморхаузен официално бе открита новата инсталация за боядисване и лакиране с катафореза. Инсталацията, построена на закрита площ от около 8 000 м², е проектирана с капацитет от 750 000 м² повърхност за боядисване и лакиране годишно.

 

В унгарския град Мошонмадяровар, където през есента на 2016 година Amazone закупи производството на плугове на фирма Vogel & Noot, бе разширено допълнително производството на плугове Cayros. Тук бяха направени инвестиции основно в модернизацията на производствените мощности. Това ще продължи и през 2018 година с инвестиция от над 1 милион евро в нов център за обработване.

Дни на дистрибуторите и 26 нововъведения на Агритехника

Сред специалните събития през изминалата година се нареждат международните дни на дистрибуторите на Amazone в локацията Худе-Алтморхаузен. Около 700 дистрибутори от Германия и 27 страни-вносителки се възползваха от това събитие, за да се информират подробно за всички нововъведения на Amazone преди Агритехника 2017.

 

На Агритехника 2017, водещия световен търговски панаир за селскостопанска техника, Amazone постигна изключителен успех. Тук компанията представи отново голям брой новости, сред които няколко напълно нови продуктови типа. Сред най-важните са прикачните тороразпръсвачки ZG-TS 01, пръскачките за растителна защита UF 02 и UX 01, сеитбените комбинации Cataya и Centaya, и комбинацията от дискова брана и култиватор Ceus.

 

В раздела машини за почвообработка панаирът показа, че със своите ротационни брани и култиватори, компактни дискови брани, култиватори и плугове, Amazone се нарежда и тук сред водещите компании. След закупуването на завода за плугове на Vogel & Noot Amazone предлага широка гама от плугове, която сега включва и полунавесен обръщателен плуг с до 8 плужни тела.

 

Три от представените на Агритехника нововъведения на Amazone дори бяха отличени със сребърен медал от комисията по нововъведенията. Така Amazone отново затвърди позицията си на един от най-иновативните производители на селскостопанска техника.

 

Перспективи

За следващата година управителите ще се придържат към целите за "фирмен растеж с вярна преценка", както и за запазване на водещата роля по отношение иновациите за основните компетенции на Amazone. Редом с целта за разработване на машини, които водят до още по-голяма прецизност и допълнителни икономии на разходи, те считат и преминаването към Земеделие 4.0 за важна тема в бъдеще. Тук под ключовото понятие "Amazone 4.0" са планирани разработки, които способстват за създаването на дигитална мрежа на оперативните процеси в селското стопанство, за да се разкрие допълнителен потенциал за оптимизация.

 

Управителите оценяват положително бъдещото развитие на оборота през 2018 година: "Последните месеци на изминалата година показаха, че инвестиционният климат в селското стопанство е положителен. В същото време интересът на клиентите към модерна селскостопанска техника и нашите иновации е толкова голям, че очакваме увеличение на оборота и през следващата година."