Когато натиснете „Приемам“, ние поставяме бисквитки (включително и на трети страни), които не са технически необходими, за да Ви предложим едно удобно за използване онлайн съдържание, както и да подобрим нашите услуги, и да ги адаптираме още повече към Вашите интереси. Можете да оттеглите по всяко време Вашето съгласие за това тук. Технически необходими бисквитки поставяме дори и тогава, когато не натиснете „Приемам“.

За да проследи Вашето поведение като потребител, CLAAS използва и „Google Analytics“. Google обработва Вашите потребителски данни, за да предостави на CLAAS анонимни статистики относно поведението на потребителите. Google използва Вашите данни и за други свои цели (напр. създаване на профил) и обединява Вашите данни с данни от други източници. При необходимост Google съхранява Вашите данни извън Европейския съюз, напр. в САЩ, чрез Google LLC. Достъп до данните имат както Google, така също и държавни органи. 

Допълнителна информация ще намерите в нашата Декларация за поверителност.

приемам

Управител
Търговски отдел
Пенко Лазаров

Ръководител филиал гр. Стара Загора

042/284-031

0885/858-606

penko.lazarov@rapidkb.com
Димитър Станев

Мениджър продажби гр. София и Монтана, и Ръководител филиал гр. Монтана

0882/427-502

dimitar.stanev@rapidkb.com
Златина Златилова

Мениджър проекти и корпоративно управление

02/400-80-35

0882/747-233

zlatina.zlatilova@rapidkb.com
Финансово-счетоводен отдел
Петя Иванова

Счетоводител и административен сътрудник гр. Стара Загора

0889/700-939

petya.ivanova@rapidkb.com
Десислава Колева

Счетоводител и административен сътрудник гр. Русе

082/835-057

0887/703-074

desislava.koleva@rapidkb.com
Връзки с обществеността и администрация
Ася Гочева

Ръководител звено "Връзки с обществеността и администрация"

0882/794-123

asya.gocheva@rapidkb.com
Маркетинг
Евелина Маркова

Специалист маркетинг и реклама, и офис мениджър

02/400-80-10

0882/714-186

evelina.markova@rapidkb.com
Резервни части
Йовко Йовков

Ръководител отдел Резервни части гр. София

02/400-80-40

0885/248-631

yovko.yovkov@rapidkb.com
Христина Трифонова

Специалист продажба на резервни части гр. София

02/400-80-40

0889/252-083

rapid.parts@rapidkb.com
Адриан Евгениев

Специалист продажба на резервни части гр. София

02/400-80-21

0889/693-770

adrian.evgeniev@rapidkb.com
Юлиан Костадинов

Специалист продажба на резервни части гр. София

02/400-80-21

0886/852-885

rapid.parts@rapidkb.com
Ангел Ангелов

Началник склад гр. София

02/400-80-21

0884/029-451

rapid.parts@rapidkb.com
Николай Иванов

Експедитор стоки и товари гр. София

02/400-80-21

0885/419-072

rapid.parts@rapidkb.com
Наташа Бижева

Хигиенист гр. София

0882/256-491

Сашка Александрова

Специалист продажба на резервни части гр. Русе

082/835-057

0886/805-281

sashka.alexandrova@rapidkb.com
Любомир Илиев

Специалист продажба резервни части гр. Русе

082/835-057

0885/433-086

liubomir.iliev@rapidkb.com
Красимир Диков

Специалист продажба резервни части гр. Русе

082/835-057

0888/643-877

krasimir.dikov@rapidkb.com
Николай Арнаудов

Шофьор гр. Русе

082/835-057

0886/315-775

Пламен Христов

Специалист продажба на резервни части гр. Добрич

058/501-030

0886/813-350

plamen.hristov@rapidkb.com
Христиляна Ветова

Специалист продажба на резервни части гр. Добрич

058/501-030

0888/902-062

hristilyana.vetova@rapidkb.com
Галин Нейчев

Специалист продажба на резервни части гр. Добрич

058/501-030

0888/924-563

galin.neichev@rapidkb.com
Милен Златев

Специалист продажба на резервни части гр. Добрич

058/501-030

0889/285-715

milen.zlatev@rapidkb.com
Димитринка Георгиева

Хигиенист гр. Добрич

Христо Костадинов

Специалист продажба на резервни части гр. Стара Загора

042/284-031

0887/708-233

hristo.kostadinov@rapidkb.com
Екатерина Петрова

Специалист продажба на резервни части гр. Стара Загора

042/284-031

0882/451-958

ekaterina.petrova@rapidkb.com
Пенка Иванова

Специалист продажба на резервни части гр. Стара Загора

042/284-031

0886/875-878

penka.ivanova@rapidkb.com
Тихомир Митков

Специалист продажба на резервни части гр. Стара Загора

042/284-031

0886/602-065

tihomir.mitkov@rapidkb.com
Елисавета Жекова

Хигиенист гр. Стара Загора

042/284-031

Илиян Илиев

Специалист продажба на резервни части гр. Монтана

0882/446-391

iliyan.iliev@rapidkb.com
Татяна Василева

Заместник-ръководител филиал гр. Монтана и Специалист продажба на резервни части гр. Монтана

0884/491-897

tatyana.vasileva@rapidkb.com
Галя Андреева

Специалист продажба на резервни части гр. Монтана

0887/502-291

galya.andreeva@rapidkb.com
Йордан Марков

Специалист продажба на резервни части гр. Монтана

0882/314-981

yordan.markov@rapidkb.com
Сервиз гр. София
Сервиз гр. Русе
Светлин Стойчев

Ръководител отдел Сервизно обслужване

082/835-057

0888/643-618

svetlin.stoychev@rapidkb.com
Сервиз гр. Добрич
Цанко Бонев

Ръководител филиал гр. Добрич

058/501-030

0886/169-840

tsanko.bonev@rapidkb.com
Сервиз гр. Стара Загора
Сервиз гр. Монтана