Седемцифрена инвестиция в евро за централата в Харзевинкел

CLAAS изгражда нов изпитателен център

CLAAS значително увеличава своя изпитателен капацитет за разработка на земеделски машини чрез построяването на нов изпитателен център в централата си в Харзевинкел.

При завършването му през есента на 2018 г., общата инвестиция в новия център ще възлезе над 15 млн. eвро.

 

„Ще обединим нашите изпитателни лаборатории в Харзевинкел в един нов изпитателен център; това ще ни позволи да увеличим капацитета си и да намалим зависимостта на изпитателните цикли от графика за прибиране на реколтата“, казва Оливър Вестфал, ръководител на валидацията в CLAAS. Тестовият център ще може да симулира голямо разнообразие от климатични условия, характерни за периода на жътва в различни точки по света. Тези симулации помагат на инженерите да постигнат производителност и надеждност на машините на ранен етап от тяхното проектиране.

 

Новият център ще бъде оборудван с изпитателни съоръжения за зърнокомбайни, силажокомбайни и трактори.“Изпитваме функциите и дълготрайността на компонентите на нашите машини. Те стават все по-сложни, като едновременно с това трябва да отговарят на все по-голям брой законови изисквания“, казва Вестфал. „Тук не изпитваме качеството на реколатата, разполагаме с други съоръжения за тази цел“.

 

Новият изпитателен център ще е изпълнен по последна дума на техниката. „ Ще използваме 300-киловатови агрегати за задвижване, вместо дизелови двигатели, за да изпитваме компоненти от трансмисиите“, добавя Улрих Елферс, ръководител на проекта, отговарящ за строителството. Центърът ще отговаря на модерните стандарти за енергийна ефективност. Например, в системите за изпитания ще бъде използван процес за регенериране на топлината, така че няма да е необходима конвенционална отоплителна система през зимата, а водна система от топлообменници, свързани към радиатори под пода ще осигурява охлаждането през лятото.

 

Сградата ще бъде с обща площ 8 000 м2, като половината от нея ще бъде използвана за сглобяване, лаборатории и изпитателни съоръжения. В непосредствена близост до тези площи ще бъдат разположени над 200 работни места за инженери и разработчици, както и допълнителни съоръжения за техническа поддръжка.